Doel

Het doel van de vereniging is - naast het behartigen van belangen van
ondernemers wonend en/of werkzaam in Westvoorne - een positieve bijdrage te
leveren aan de ontwikkeling van economische-, ruimtelijke-, recreatieve- en
sociale aspecten van de gemeente Westvoorne.

Financiƫn

De middelen van de vereniging bestaan uit, ledencontributies, donaties en giften. Deze middelen worden besteed aan de diverse activiteiten en projecten welke worden ondersteund door de BCW.

Bestuur en statuten

Het bestuur bestaat uit maximaal 5 personen welke door de algemene ledenvergadering worden verkozen. Zowel een exemplaar van de statuten als het huishoudelijk reglement wordt ter beschikking gesteld aan de leden.